هر کسی که در حوزه معرفی محصولات یا خدمات فعالیت می کند و یا نیاز به معرفی خود در حیطه به سایرین را حس می کند نیاز به یک پایگاه دارد که این پایگاه در مکان های فیزیکی در قالب یک دفتر یا یک فروشگاه فیزیکی ارائه می شود. اما در این مکان ها چند نفر ما را می شناسند و ما از خدمات و محصولات ما استفاده می کنند؟ چقدر سالیانه هزینه تبلیغات می کنیم تا نهایتا مردم یک محله یا شهر ما را ببینند. چقدر در محلات هزینه کنیم با چاپ تراکت و امثال آن تا مخاطبان از خدمات و محصولات ما آگاه شوند؟ در صورت گسترش کسب و کار و اضافه شدن هر روزه محصولات یا خدمات چگونه به مشتریان خود اطلاع رسانی کنیم؟

آموزش طراحی سایت در اصفهان