امین امامی

مشاور و مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ و کسب و کار اینترنتی

موسس و مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ پرشین

من امین امامی فارغ التحصیل دکترای کسب و کار از دانشگاه تهران و موسس و مدیرعامل آژانس دیجیتال مارکتینگ پرشین هستم. بنده با طراحی و اجرای چندین کمپین تبلیغاتی موفق به عنوان مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ فعالیت می کنم. آموزش تخصصی دیجیتال مارکتینگ  از مقدماتی تا پیشرفته و آموزش تبلیغات گوگل از دیگر فعالیت هایی است که انجام می دهم.